תוצאות חיפוש פרסומים והודעות

עמוד זה מציג את הפרסומים וההודעות שנמצאו על פי נתוני החיפוש

חזרה למסך חיפוש

נמצאו 90 תוצאות מתאימות

מספר תוכנית
שם תוכנית
סוג פרסום
תאריך פרסום
שם היזם
פרסום
ארכיב פרסומים
איחוד וחלוקה אח/055/18 פרטי התוכנית
תשריט איחוד וחלוקה בגוש 19516 חלקות 25,66,64,60,61,62,63,26,29,32,59,58,55,54,78,77,76,128,127,74
פרסום לפי תקנה 36 (ב)
04/04/2019
פואאד סלאלחה
קישור
איחוד וחלוקה אח/055/18 פרטי התוכנית
תשריט איחוד וחלוקה בגוש 19516 חלקות 25,66,64,60,61,62,63,26,29,32,59,58,55,54,78,77,76,128,127,74
פרסום לפי תקנה 36 (ד)
03/04/2019
פואאד סלאלחה
קישור
איחוד וחלוקה אח/018/19 פרטי התוכנית
תשריט המסדיר זכות מעבר לחלקות 52,20,21,32,33,35,48,83 בגוש 19515 בישוב בית ג'אן
פרסום לפי תקנה 36 (ב)
01/04/2019
תופיק סאלח אסעד
קישור