תוצאות חיפוש פרסומים והודעות

עמוד זה מציג את הפרסומים וההודעות שנמצאו על פי נתוני החיפוש

חזרה למסך חיפוש

נמצאו 685 תוצאות מתאימות

מספר בקשה
כתובת
מקרקעין
תאור הבקשה
שם המבקש
סוג הפרסום
תאריך פרסום
פרסום
ארכיב פרסומים
בקשה להיתר 20190011
פרטי בקשה
בית ג'אן
גוש: 19503, חלקה: 41, תוכנית: ג\685
מגורים, לגליזציה
סאלח פאדי
הקלות
10/04/2019
קישור
בקשה להיתר 20190122
פרטי בקשה
בית ג'אן
גוש: 19508, חלקה: 11
מגורים,
טאפש מוהנד
פרסום לפי תקנה 36 (ב)
07/04/2019
קישור
בקשה להיתר 20180389
פרטי בקשה
גוש חלב
גוש: 14107, חלקה: 62, מגרש: 17, תוכנית: ג\912
מגורים, תוספת
אסמאעיל סואעד
הקלות
28/03/2019
קישור
בקשה להיתר 20180474
פרטי בקשה
מעיליא
גוש: 18633
מסחר, בניה חדשה
עראף סלימאן
הקלות
27/03/2019
קישור
בקשה להיתר 20190037
פרטי בקשה
בית ג'אן
גוש: 19517, חלקה: 68, מגרש: 202/2, תוכנית: ג/685
מגורים, תוספת
עטילה זיד
פרסום לפי תקנה 36 (ב)
26/03/2019
קישור