תוצאות חיפוש פרסומים והודעות

עמוד זה מציג את הפרסומים וההודעות שנמצאו על פי נתוני החיפוש

חזרה למסך חיפוש

נמצאו 660 תוצאות מתאימות

מספר בקשה
כתובת
מקרקעין
תאור הבקשה
שם המבקש
סוג הפרסום
תאריך פרסום
פרסום
ארכיב פרסומים
בקשה להיתר 20180471
פרטי בקשה
פסוטה
גוש: 19695, חלקה: 52, מגרש: 100
,
גרייס אדהם
פרסום לפי תקנה 36 (ב)
16/01/2019
קישור
בקשה להיתר 20180485
פרטי בקשה
פסוטה
גוש: 19641, חלקה: 67, מגרש: 7
מגורים,
שמאס שאדי
פרסום לפי תקנה 36 (ב)
16/01/2019
קישור
בקשה להיתר 20170376
פרטי בקשה
מעיליא
חלקה: 79
מגורים, בניה חדשה
מוסא איליא
פרסום לפי תקנה 36 (ב)
15/01/2019
קישור
בקשה להיתר 20180229
פרטי בקשה
מעיליא
גוש: 18629, חלקה: 56
מגורים, תוספת
פראן אנטון
פרסום לפי תקנה 36 (ב)
15/01/2019
קישור
בקשה להיתר 20180469
פרטי בקשה
פקיעין
גוש: 19084, חלקה: 21
מגורים, בניה חדשה
סאלח גסאן
הקלות
24/12/2018
קישור